முடிவு

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அரசு அலுவலர்களுடன் ஆலோசனை கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/01/2020
07.01.2020 Photo 0107.021.2020 Photo 01

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அரசு அலுவலர்களுடன் ஆலோசனை கூட்டம் (PDF 23KB)