முடிவு

மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள்- மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ சேர்க்கை தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிட்டார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/11/2020
Photo - HePhoto - He

மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள்- மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ சேர்க்கை தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிட்டார் (PDF 219KB)