முடிவு

மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துதுறை அமைச்சர் அவர்கள் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/11/2019
29.11.2019 Health Minister visit - Photo 10w

மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துதுறை அமைச்சர் அவர்கள் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா (PDF 30KB)

29.11.2019 Health Minister

29.11.2019 Health Minister visit - Photo 9e
29.11.2019 Health Minister visit - Photo 03op
29.11.2019 Health Minister visit - Photo 04w