முடிவு

மாண்புமிகு சுகாதார அமைச்சர் அவர்கள் -மூன்றாண்டு சாதனை விளக்கப் புகைப்படக் கண்காட்சியினை திறந்து வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/02/2020
666666

மாண்புமிகு சுகாதார அமைச்சர் அவர்கள் -மூன்றாண்டு சாதனை விளக்கப் புகைப்படக் கண்காட்சியினை திறந்து வைத்தார் (PDF 34KB)