முடிவு

மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்-பட்டாசு கடை திறந்து வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/10/2019
aa002.

மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்-பட்டாசு கடை திறந்து வைத்தார் (PDF 24KB)