முடிவு

மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்கள்-கழிவு எடுத்தும் பாட்டரி வாகனம் தொடக்கம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 14/08/2019

மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்கள்-கழிவு எடுத்தும் பாட்டரி வாகனம் தொடக்கம் (PDF 24KB)