முடிவு

மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அவர்கள் – மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/11/2021
46544

மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அவர்கள் – மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ஆய்வு (PDF 100KB)

8398689/

33980

896/96/

38387

78658