முடிவு

மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அவர்கள் – புதிய வழித்தடங்களில் அரசுப் பேருந்துகள் இயக்கத்திணை துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/10/2021
624-26102021

மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அவர்கள் – புதிய வழித்தடங்களில் அரசுப் பேருந்துகள் இயக்கத்திணை துவக்கி வைத்தார் (PDF 124 KB)