முடிவு

மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அவர்கள் – அரசு மகளிர் கலைக் கல்லூரியில் புதிதாக தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலகத்தினை திறந்து வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/03/2022
01140320221

மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அவர்கள் – அரசு மகளிர் கலைக் கல்லூரியில் புதிதாக தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலகத்தினை திறந்து வைத்தார் (PDF 99KB)

02140320222