முடிவு

மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அவர்கள் – குலமங்கலத்தில் ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டியினை துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/01/2022
19012022

மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அவர்கள் – குலமங்கலத்தில் ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டியினை துவக்கி வைத்தார் (PDF 169KB)