முடிவு

மாண்புகுமிகு சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் அவர்கள் பல்வேறு வளர்ச்சிப் பணிகளை துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/10/2021
30a-30-10-21

மாண்புகுமிகு சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் அவர்கள் பல்வேறு வளர்ச்சிப் பணிகளை துவக்கி வைத்தார் (PDF 23KB)

30c-30-10-21