முடிவு

நியாயமான இழப்பீடு பெறும் உரிமை மற்றும் நிலம் கையகப்படுத்துதல் ,மறுவாழ்வு மற்றும் மீளகுடியமர்வில் ஒளிவு மறைவற்ற தன்மை சட்டம்,2013(காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு திட்டம்) -பொதுமக்கள் கருத்து கேட்பு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 14/07/2022

நியாயமான இழப்பீடு பெறும் உரிமை மற்றும் நிலம் கையகப்படுத்துதல் ,மறுவாழ்வு மற்றும் மீளகுடியமர்வில் ஒளிவு மறைவற்ற தன்மை சட்டம்,2013(காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு திட்டம்) -பொதுமக்கள் கருத்து கேட்பு கூட்டம் (PDF 8MB)