முடிவு

பொன்னமராவதி வட்டத்தில் உள்ள வருவாய் கிராமம்

கிராம எண் கிராமத்தின் பெயர்
001 ஒலியமங்களம்
002 மரவாமதுரை
003 நகரப்பட்டி
004 கல்லம்பட்டி
005 அம்மன்குறிச்சி
006 ஆலவயல்
007 தூத்தூர்
008 கண்டியாநத்தம்
009 பொன்னமராவதி மேற்கு
010 வார்ப்பட்டு
011 கீழக்குறிச்சிப்பட்டி
012 திருக்களம்பூர்
013 பொன்னமராவதி கிழக்கு
014 மூலங்குடி
015 மேல்மேல்நிலை
016 செவலூர்
025 வாலக்குறிச்சி
026 கோவனூர்
027 மேக்கினிப்பட்டி
028 சுந்தரம்
029 செம்பூதி
030 கொன்னையூர்
031 நாத்துப்பட்டி
032 செம்மலாப்பட்டி
033 இடையாத்தூர்
034 தேனூர்
035 மதியாணி
036 சாத்தனூர்
037 அரசமலை
038 நெய்வேலி
039 நெரிஞ்சிக்குடி
040 வெள்ளக்குடி 1 பிட்
041 காரையூர்
042 முள்ளிப்பட்டி
043 ஆவாம்பட்டி
044 வெள்ளையக்கவுண்டன்பட்டி
045 உசிலம்பட்டி
046 மேலத்தானியம்
047 சூரப்பட்டி
048 வடக்குப்பட்டி
049 கீழத்தானியம்
050 கழனிவாய்பட்​டி
051 காரனாப்பட்டி
052 வெள்ளக்குடி 2 பிட்
053 சேரனூர்
054 நல்லூர்
055 சித்தூர்
056 கூடலூர்
129 ஆர்.பாலக்குறிச்சி