முடிவு

பேரிடர் அபாய குறைப்பிற்கான தேசிய பேரிடர் எச்சரிக்கை வலைதளம் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த எச்சரிக்கை அமைப்பின் கைப்பேசி செயலி

          1. வலைதளப் பயன்பாட்டாளர்     : https://sachet.ndma.gov.in

          2. ஆன்ட்ராய்டு பயன்பாட்டாளர் : bit.ly/3Fb3Osz

          3. ஐபோன் பயன்பாட்டாளர்           : apple.co/3ywcV3f