முடிவு

ஊரக வளர்ச்சி அலகில் சாலை ஆய்வாளர் பணியிடம் நிரப்பிட அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டது – அறிக்கை இரத்து செய்தல் தொடர்பாக

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/01/2023

புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி அலகில் சாலை ஆய்வாளர் பணியிடம் நிரப்பிட அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டது – அறிக்கை இரத்து செய்தல் தொடர்பாக (PDF 121KB)