முடிவு

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இரத்த தான முகாம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/08/2021

அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை புதுக்கோட்டை : (PDF 43KB)

அரசு மருத்துவமனை இரத்த வங்கி அறந்தாங்கி : (PDF 30KB)