முடிவு

புதுக்கோட்டை நகரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கூடுதல் உழவர் சந்தையினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி.பி.உமாமகேஸ்வரி, இ.ஆ.ப., அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/03/2020
covidawarness

புதுக்கோட்டை நகரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கூடுதல் உழவர் சந்தையினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி.பி.உமாமகேஸ்வரி, இ.ஆ.ப., அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு (pdf 25KB)

covidawarness

covidawarness

covidawaress

covidawarness

covidawarness