முடிவு

புதுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் கிராம பஞ்சாயத்துக்கள்

வ.எண் கிராம பஞ்சாயத்து
1 9ஏ நத்தம்பண்ணை
2 9பி நத்தம்பண்ணை
3 ஆதனகோட்டை
4 எம்.குளவாய்பட்டி
5 கணபதிபுரம்
6 கருப்புடையான்பட்டி
7 கல்லுகாரன்பட்டி
8 கவிநாடு கிழக்கு
9 கவிநாடு மேற்கு
10 குப்பயம்பட்டி
11 சம்மட்டிவிடுதி
12 செம்பாட்டூர்
13 சோத்துபாளை
14 திருமலைராய சமுத்திரம்
15 தொண்டமான்ஊரணி
16 புத்தாம்பூர்
17 பெருங்களூர்
18 பெருங்கொண்டான்விடுதி
19 மங்களத்துப்பட்டி
20 மணவிடுதி
21 முள்ளூர்
22 மூக்கம்பட்டி
23 வடவாளம்
24 வண்ணாரப்பட்டி
25 வளவம்பட்டி
26 வாகவாசல்
27 வாராப்பூர்