முடிவு

புதிய பேருந்துநிலையத்தில் பொது போக்குவரத்து துவங்கப்பட்டுள்ளதை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/06/2020
bus inspection

புதிய பேருந்துநிலையத்தில் பொது போக்குவரத்து துவங்கப்பட்டுள்ளதை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு (pdf 32KB)

bus inspection

bus inspection

bus inspection

bus inspection

bus inspection