முடிவு

புகைப்பட தொகுப்பு

கொரோனா நடவடிக்கைகள் – படத்தோகுப்பு
வாக்காளர் சரிபார்ப்பு முகாம் (EVP)
வேளாண்மைத்துறை – மக்காச்சோள படைப்புழு தாக்குதல் விழிப்புணர்வு
கஜா புயல்–2018: வாழ்வாதாரத் தொகுப்பு திட்டம்
தேர்தல் புகைப்படம்
தேர்தல் விளம்பரம்
மருத்துவக்கல்லூரி
அருங்காட்சியகம்
வேளாண்மை தொழில்நுட்ப மேலாண்மை முகமை
அரசுத்துறைகள் – தோட்டக்கலை