முடிவு

பிரதம மந்திரி கிஸான் சம்மன் நிதி – பயனாளிகள் விபரம்

வ.எண் வட்டத்தின் பெயர் பயனாளிகள் பெயர்
1 புதுக்கோட்டை Click Here (PDF 3 MB)
2 அறந்தாங்கி Click Here (PDF 4 MB)
3 திருமயம் Click Here (PDF 2 MB)
4 பொன்னமராவதி Click Here (PDF 3 MB)
5 மணமேல்குடி Click Here (PDF 3 MB)
6 குளத்தூர் Click Here (PDF 3 MB)
7 விராலிமலை Click Here (PDF 3 MB )
8 கந்தர்வகோட்டை Click Here (PDF 4 MB)
9 இலுப்பூர் Click Here (PDF 5 MB)
10 ஆலங்குடி Click Here (PDF 4 MB)
11 கறம்பக்குடி Click Here (PDF 4 MB)
12 ஆவுடையார்கோவில் Click Here (PDF 4 MB)