முடிவு

தேர்தல் – படிவம் 9 / படிவம் 10/ படிவம் 11/ படிவம் 11A விபரம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/04/2019
படிவம் 9 / படிவம் 10/ படிவம் 11/ படிவம் 11A
சட்டமன்ற தொகுதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
178 – கந்தர்வகோட்டை இங்கே சொடுக்கவும் இங்கே சொடுக்கவும் இங்கே சொடுக்கவும் இங்கே சொடுக்கவும்
179 – விராலிமலை இங்கே சொடுக்கவும் இங்கே சொடுக்கவும் இங்கே சொடுக்கவும் இங்கே சொடுக்கவும்
180 – புதுக்கோட்டை இங்கே சொடுக்கவும் இங்கே சொடுக்கவும் இங்கே சொடுக்கவும் இங்கே சொடுக்கவும்
181 – திருமயம் இங்கே சொடுக்கவும் இங்கே சொடுக்கவும் இங்கே சொடுக்கவும் இங்கே சொடுக்கவும்
182 – ஆலங்குடி இங்கே சொடுக்கவும் இங்கே சொடுக்கவும் இங்கே சொடுக்கவும் இங்கே சொடுக்கவும்
183 – அறந்தாங்கி இங்கே சொடுக்கவும் இங்கே சொடுக்கவும் இங்கே சொடுக்கவும் இங்கே சொடுக்கவும்