முடிவு

நிவாரணப்பொருட்கள் வழங்குவதற்கு தொண்டு நிறுவனங்கள் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை தவறாது பின்பற்றிட வேண்டும்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/04/2020

நிவாரணப்பொருட்கள் வழங்குவதற்கு தொண்டு நிறுவனங்கள் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை தவறாது பின்பற்றிட வேண்டும்(pdf 34KB)