முடிவு

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் – எல்.இ.டி திரை வாகனத்தின் மூலம் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/02/2022
08022022

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் – எல்.இ.டி திரை வாகனத்தின் மூலம் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு (PDF 23KB)