முடிவு

தொடர்பு கொள்ள

மாவட்ட ஆட்சியர்

முதல் தளம்,
மாவட்ட ஆட்சியரகம்,
புதுக்கோட்டை – 622005.

தொலைபேசி : +91-4322-221663
முகாம் அலுவலகம் : +91-4322-221690
மின்னஞ்சல் : collrpdk[at]nic[dot]in

வலைதள தகவல் மேலாளர்

மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்
மாவட்ட ஆட்சியரகம்,
புதுக்கோட்டை– 622005.

தொலைபேசி : +91-4322-221946
மின்னஞ்சல் : dro[dot]tnpdk[at]nic[dot]in