முடிவு

தேர்தல்-வாக்குப்பதிவு வைக்கப்பட்டுள்ள அறை ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 19/03/2021
002002

தேர்தல்-வாக்குப்பதிவு வைக்கப்பட்டுள்ள அறை ஆய்வு (PDF 31KB)