முடிவு

திருவரங்குளம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் கிராம பஞ்சாயத்துக்கள்

வ.எண் கிராம பஞ்சாயத்து
1 அரையப்பட்டி
2 ஆலங்காடு
3 தெட்சிணாபுரம்
4 இசுகுபட்டி
5 கைக்குறிச்சி
6 கலங்குடி
7 கரும்பிரான்கோட்டை
8 கல்லாலங்குடி
9 கத்தகுறிச்சி
10 காயாம் பட்டி
11 கே.ராசியமங்கலம்
12 கீழாத்தூர்
13 கொத்தகோட்டை
14 கோவிலூர்
15 கொத்தமங்கலம்
16 குலமங்கலம் (தெ)
17 குலமங்கலம் (வ)
18 கே.வி.கோட்டை
19 குப்பகுடி
20 மணியம்பலம்
21 எல்.என்.புரம்
22 மாங்காடு
23 மேலாத்தூர்
24 மாஞ்சான்விடுதி
25 நகரம்
26 நெடுவாசல் கிழக்கு
27 நெடுவாசல் மேற்கு
28 பாச்சிக்கோட்டை
29 பாலையூர்
30 பள்ளதிவிடுதி
31 பனங்குளம்
32 பாத்தம்பட்டி
33 புதுக்கோட்டைவிடுதி
34 பூவரசகுடி
35 புள்ளான்விடுதி
36 சேந்தாகுடி
37 சேந்தன்குடி
38 செரியலூர் இனாம்
39 செரியலூர் ஜமீன்
40 எஸ்.குளவாய்பட்டி
41 திருக்கட்டளை
42 திருவரங்குளம்
43 வடகாடு
44 வல்லாதிரகோட்டை
45 வாண்டாக்கோட்டை
46 வேங்கிடகுளம்
47 வென்னாவல்குடி
48 வேப்பங்குடி