முடிவு

தன்னார்வலர்களாக சேவையாற்ற களப்பணியாளர்கள் வரவேற்கப்படுகிறார்கள்.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/04/2020

தன்னார்வலர்களாக சேவையாற்ற மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், ஆய்வக நுட்புநர்கள், களப்பணியாளர்கள் வரவேற்கப்படுகிறார்கள்.(pdf 40KB)