முடிவு

தனியார் பேருந்துகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிக பயணிகளை ஏற்றினால் கடும் நடவடிக்கை

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/06/2020
001001

தனியார் பேருந்துகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிக பயணிகளை ஏற்றினால் கடும் நடவடிக்கை (PDF 27KB)

002002