முடிவு

ஜல்லிக்கட்டு விழாவிற்கு எருதுகளை வாகனங்களில் ஏற்றிச்செல்லும்போது உறிய நடைமுறைகளை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 06/04/2022

ஜல்லிக்கட்டு விழாவிற்கு எருதுகளை வாகனங்களில் ஏற்றிச்செல்லும்போது உறிய நடைமுறைகளை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் (PDF 186KB)