முடிவு

ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டியினை கால்நடை நல வாரிய ஜல்லிக்கட்டு ஆய்வுக் குழு உறுப்பினர் துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/03/2022
0119032022

ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டியினை கால்நடை நல வாரிய ஜல்லிக்கட்டு ஆய்வுக் குழு உறுப்பினர் துவக்கி வைத்தார் (PDF 279KB)