முடிவு

வாக்குச்சாவடிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கேமராக்களின் நேரடி ஒளிப்பதிவினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டார் – 19.04.2024

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/04/2024
District Collector visited the live recording of the cameras installed in the polling stations

வாக்குச்சாவடிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கேமராக்களின் நேரடி ஒளிப்பதிவினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டார். (PDF 37KB)

District Collector visited the live recording of the cameras installed in the polling stations.