முடிவு

வாக்குச்சாவடி மையங்களில் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபடவுள்ள காவல்துறை பணியாளர்களை கணினி குலுக்கல் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கும் பணி – 16.04.2024

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/04/2024
Randomization - Police Dept. Staffs News

வாக்குச்சாவடி மையங்களில் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபடவுள்ள காவல்துறை பணியாளர்களை கணினி குலுக்கல் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கும் பணி பார்வையிட்டார்கள். (PDF 114KB)