முடிவு

வாக்குச்சாவடி மையங்களில் பணியாற்றவுள்ள தலைமை அலுவலர் மற்றும் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கு பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது – 07.04.2024

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/04/2024
Training class was conducted for the Chief Officer and Polling Officers to work in the polling centers

வாக்குச்சாவடி மையங்களில் பணியாற்றவுள்ள தலைமை அலுவலர் மற்றும் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கு பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது. (PDF 55KB)

Training class was conducted for the Chief Officer and Polling Officers to work in the polling centers.

Training class was conducted for the Chief Officer and Polling Officers to work in the polling centers..