முடிவு

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கான முதல்நிலை சோதனை நிகழ்வு நடைபெற்றது – 06.04.2024

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/04/2024
Electronic Voting Machines first level checking was held

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கான முதல்நிலை சோதனை நிகழ்வு நடைபெற்றது. (PDF 56KB)

Electronic Voting Machines first level checking was held.