முடிவு

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திர பாதுகாப்பு வைப்பறை மற்றும் பல்வேறு தேர்தல் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டார்கள் – 05.04.2024

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 06/04/2024
The District Collector visited the Electronic Voting Machine Security Depository and various election works

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திர பாதுகாப்பு வைப்பறை மற்றும் பல்வேறு தேர்தல் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டார்கள். (PDF 41KB)