முடிவு

தேர்தல் பொது பார்வையாளர் அவர்கள் தேர்தல் கட்டுப்பாட்டு அறை, ஊடக மையம், ஊடக சான்றளிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு செயல்பாடுகளை பார்வையிட்டார் – 01.04.2024

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/04/2024
General Election Observer visited the Election Control Room, Media Centre, Media Certification and Monitoring Committee functions.

தேர்தல் பொது பார்வையாளர் அவர்கள் தேர்தல் கட்டுப்பாட்டு அறை, ஊடக மையம், ஊடக சான்றளிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு செயல்பாடுகளை பார்வையிட்டார். (PDF 119KB)