முடிவு

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வாக்குப்பதிவு அறிக்கை செய்திகள் – 19.04.2024

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/04/2024

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வாக்குப்பதிவு அறிக்கை செய்திகள். (PDF 52KB)