முடிவு

செல்லப் பிராணிகளுக்கு வெறிநோய் தடுப்பூசி இலவசமாக போடப்படுகிறது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 28/09/2022

செல்லப் பிராணிகளுக்கு வெறிநோய் தடுப்பூசி இலவசமாக போடப்படுகிறது (PDF 21KB)