முடிவு

சுற்றுசூழலுக்கு கேடு விளைவிக்கும் வகையில் கழிவுகளை மாவட்டத்தில் கொட்ட முயன்றால் கடும் நடவடிக்கை

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/12/2019

சுற்றுசூழலுக்கு கேடு விளைவிக்கும் வகையில் கழிவுகளை மாவட்டத்தில் கொட்ட முயன்றால் கடும் நடவடிக்கை (PDF 30KB)