முடிவு

கோவிட்-19 பரிசோதனை முடிவுகளை ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/08/2020

கோவிட்-19 பரிசோதனை முடிவுகளை ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம் (PDF 105KB)