முடிவு

கோவிட்-19 தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் ஆய்வு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/04/2021
152

கோவிட்-19 தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் ஆய்வு கூட்டம் (PDF 28KB)