முடிவு

கொரோன பரவிவரும் நிலையில் மொய் விருந்து நடத்துவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/01/2022

கொரோன பரவிவரும் நிலையில் மொய் விருந்து நடத்துவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது (PDF 16KB)