முடிவு

கொரோன – காணொலிக்காட்சி வாயிலாக ஆலோசனை கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/03/2020
20.03.2020 - Health Minister -VC Photo 0120.03.2020 - Health Minister -VC Photo 01

கொரோன – காணொலிக்காட்சி வாயிலாக ஆலோசனை கூட்டம் (PDF 26KB)