முடிவு

கொரோனா வைரஸ் தடை உத்தரவு காலத்தில் விவசாயிகளுக்கு வேளாண் இடுப்பொருட்கள் சேவை தடையின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/04/2020

கொரோனா வைரஸ் தடை உத்தரவு காலத்தில் விவசாயிகளுக்கு வேளாண் இடுப்பொருட்கள் சேவை தடையின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை(pdf 35KB)