முடிவு

கொரோனா குறித்து வரபெற்ற 60 தொலைபேசி அழைப்புகளுக்கு மனநல ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/03/2020
counselling

கொரோனா குறித்து வரபெற்ற 60 தொலைபேசி அழைப்புகளுக்கு மனநல ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது(pdf 25KB)