முடிவு

கேமரா பொருத்தப்பட்ட ஆள்இல்லா சிறுவிமானம் மூலம் குடிமராமத்து திட்டப் பணிக்கான அளவீடுகள் செய்யும் பணிகள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/05/2020
kudimaramathu

கேமரா பொருத்தப்பட்ட ஆள்இல்லா சிறுவிமானம் மூலம் குடிமராமத்து திட்டப் பணிக்கான அளவீடுகள் செய்யும் பணிகள் (pdf 26KB)

kudimaramathu