முடிவு

குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்காக குண்டாஸ் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/07/2020
gundaas

குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்காக குண்டாஸ் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை(pdf 30KB)

gundas