முடிவு

கிராமப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு தேர்தல் மொத்த சதவீதம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 31/12/2019

கிராமப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு தேர்தல் மொத்த சதவீதம் (pdf 22KB)