முடிவு

காவிரி வைகை குண்டாறு இணைப்புத் திட்டத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீடு-தமிழக அரசுக்கு விவசாயிகள் பாராட்டு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 14/02/2020
WhatsApp Image 2020-02-14 at 13.36.05WhatsApp Image 2020-02-14 at 13.36.05

காவிரி வைகை குண்டாறு இணைப்புத் திட்டத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீடு-தமிழக அரசுக்கு விவசாயிகள் பாராட்டு (PDF 28KB)